IMG_1253_zpsaubvgyno

Ölandsstugan

695 kr

Boningshus från Öland med en byggteknik, skiftesverk, som härstammar från yngre järnåldern.
Husen var ofta Faluröda med tjärade stolpar, på senare tid blev stolpar och vindskivor vitmålade. Fönster och fönsterfoder var vitmålade. Grund och skorsten var murade av kalksten. Dörrarna var rikt utsmyckade och dörrfoder målades i gult och blått. Från och med 1800-talet blev tegeltaken vanligare, dessförinnan var det torvtak.

Kategorier: ,

Produktbeskrivning

Laserskuren byggsats i kartong, MDF och Laserboard.Fönsterglas i riktigt glas ingår i byggsatsen. Komplett förutom lim och färg.

Storlek L-B-H, 130 x 70 x 75mm