Besök är nu välkommet

Bussgaraget i Kvarnholm

Efter en lång periods väntan kan vi nu återigen ta emot besök i klubblokalen. Se vårt aktivitetsschema under fliken Aktiviter.