Tid för besök igen

Nu efter ett långt uppehåll har vi kommit igång med ordinarie verksamhet igen. Det betyder också att vi tar emot besök i klubblokalen när vi har verksamhet (se under fliken Aktiviteter).