fotovisning framflyttad

Den planerade fotovisningen 13 maj är framflyttad till i höst. Anledningen är att vi inte hunnit samla ihop de bilder vi behöver till visningen. Vi hoppas det kommer bli av under hösten istället. Lördagen ägnas som arbetsdag med alla de aktiviteter som fortlöper i klubben.