uppehåll i verksamheten

Så har hösten övergått till vinter och vår planerade verksamhet tar ett upphåll ett par veckor över Jul och Nyår. Nytt aktivitetsschema uppdateras inom kort. Produktionen av byggsatser pågår kontinuerligt.